Thomas Raunsbæk

Årsregnskab 2023: “Vi har formået at tilpasse os situationen”

Nordic Wood Industries har netop offentliggjort sit årsregnskab, som viser, at den træbaserede koncern er kommet ud af 2023 med et tilfredsstillende resultat. Ifølge koncern CEO Thomas Raunsbæk har en historisk stigende efterspørgsel på træbyggeri og præfabrikation samt synergier på tværs af virksomhederne været den rette kombination i en ellers udfordret byggebranche.

I januar 2023 trådte de nye skærpede LCA-krav for nybyggeri i kraft. Og det har fået byggebranchen til at efterspørge mere træ som følge af den grønne dagsorden. Det ses blandt andet i den træbaserede koncern Nordic Wood Industries’ netop offentliggjorte årsregnskab, der trods usikre takter i byggebranchen, viser positive tal.

Nordic Wood Industries, der består af virksomhederne Palsgaard Spær, Lilleheden, Roust Element, Nviro, Roust Spær, Scandi Byg, Skandach Holzindustrie og Bisco Binder, kom ud af 2023 med en omsætning på 696 millioner kroner. Sammenlignet med forrige regnskabsår er omsætningen faldet med knap 24 procent. Resultatet efter skat udgør 33,7 millioner kroner, hvilket er et fald på 26,2 millioner kroner i forhold til 2022. Nordic Wood Industries overtog Scandi Byg den 31. december 2023. Derfor indgår Scandi Bygs tal ikke i koncernens regnskab for 2023.

På trods af nedgangen ser koncern CEO hos Nordic Wood Industries, Thomas Raunsbæk, dog positivt på regnskabet:

Byggebranchen har generelt været under pres som følge af blandt andet krigen i Ukraine, stigende materialepriser, energikrisen, stigende renter og inflation, der har sat en betydelig dæmper på branchen i 2023. Det har vi naturligvis også kunnet mærke på vores ordrer og volumen – særligt på de mindre, private byggeprojekter har vi oplevet et fald i ordretilgangen, fortæller Thomas Raunsbæk og fortsætter:

Vi har dog formået at forberede og tilpasse os situationen på projektmarkedet, hvor vi fortsat har haft en god efterspørgsel på koncernens produkter blandt andet som følge af de nye LCA-krav og en generelt øget opmærksomhed på træbyggeri. Set i lyset af den fortsatte usikre markedssituation er vi godt tilfredse med regnskabet og det, vi formår, som samlet koncern i 2023.

Thomas Raunsbæk fortæller desuden, at koncernen i årets løb har investeret et større millionbeløb i blandt andet nyt ERP-system og produktionsudstyr for at forbedre koncernens produktion og konkurrenceevne.

Vil opbygge endnu stærkere synergier på tværs af selskaberne

Nordic Wood Industries består af selskaber, der leverer biobaseret isolering og producerer alt fra limtræskonstruktioner og træspær til rumstore præfabrikererede moduler og træelementer. Koncernen har de seneste år haft et betydeligt fokus på at skabe stærke synergier på tværs af selskaberne og udvikle løsninger, der går på tværs af koncernens forskellige produkter – et arbejde, der ifølge Thomas Raunsbæk vil fortsætte de kommende år:

Vi kan helt sikkert mærke, at byggeriet efterspørger mere træ, fordi træ besidder nogle unikke egenskaber såsom, at det er en fornybar ressource og har evnen til at optage CO2. Derfor har vi haft et stærkt fokus på at udvikle og forbedre de træløsninger og produkter, som vi har i porteføljen på tværs af selskaberne og således tilpasse dem efterspørgslen, siger han og tilføjer:

Vi vil rigtig gerne tilbyde vores kunder gode løsninger, der passer sammen, på tværs af Nordic Wood Industries. På den måde gør vi det nemt for byggebranchen herunder entreprenørerne at tilvælge træbaserede løsninger i hele byggeriet – og ikke blot udvalgte dele. Dét arbejde er vi allerede i gang med, og det vil helt sikkert også være et stort fokuspunkt i 2024, så vi kan få endnu mere træbyggeri på markedet.

Ifølge Thomas Raunsbæk er koncernens forventning, at den fortsatte usikre verdenssituation vil fastholde en mere afdæmpet byggebranche i 2024, hvorfor aktiviteten for Nordic Wood Industries forventes på niveau med sidste år.

Cookiedeklaration