Roust Træ udvider lagerkapaciteten med 50 procent og fordobler læssekapaciteten

Der er travlt hos Roust Træ A/S, der producerer og leverer træbaserede bygningselementer og spær.
Derfor udvider trævirksomheden med base i den sydvestjyske by Årre nu sin produktion med en ny læssehal samt et udvidet areal til gulv- og tagkassetter. Udover en betragtelig forøgelse af kapaciteten er udvidelsen også et led i en større Lean-strategi, der skal udvikle Roust Træ til i endnu højere grad at være en produktionsvirksomhed.

Træ har de seneste år vundet stærkt indpas i den danske byggesektor, og den udvikling mærker man tydeligt hos trævirksomheden Roust Træ. Her har man nemlig stor succes med at ordreproducere bygningselementer og spær i netop træ til byggeriet, og de seneste års vækst drager Roust Træ nu konsekvensen af.

Som følge af den stigende efterspørgsel har virksomheden nemlig besluttet at udvide sin produktion i den sydvestjyske by Årre med en ny, 2.000 kvadratmeter stor læssehal. Med udvidelsen øger Roust Træ således lagerkapaciteten med 50 procent og fordobler samtidig læssekapaciteten ved at gå fra to til fire traverskraner.

Vi mærker en markant efterspørgsel efter træbaserede bygningselementer, og derfor er det vigtigt for os, at vi investerer i fremtiden og hele tiden er på forkant. Vi bestræber os hver dag på at blive bedre, så vi kan levere just-in-time til vores kunder på byggepladsen. Det er derfor også yderst vigtigt, at vi har de rigtige faciliteter, udnytter tiden i produktionen og vores logistik bedst muligt. Det giver vores kunder en høj leveringssikkerhed og konkurrencedygtige priser, siger administrerende direktør i Roust Træ, Hans Peter Sørensen. Han suppleres af produktionsdirektør hos Roust Træ, Tue Vaaben:

For at kunne følge med efterspørgslen, er vi nødt til at udvide vores kapacitet, så vi kan producere endnu mere – og det skal vores nye læssehal hjælpe os med. Udover at øge kapaciteten vil den nye hal også ligge tættere på selve produktionen, og det frigiver i sidste ende både tid og plads. Førhen skulle elementerne nemlig vandre fra produktionen i den ene ende af matriklen til læssehallerne i den modsatte ende, men fremadrettet vil de ligge lige ved siden af hinanden, så den interne transport mindskes mest muligt, siger han.

Udover en ny læssehal har Roust Træ også valgt at udvide sit areal til gulv- og tagkassetter med hele 3.500 kvadratmeter, herunder et fastlæggende telt på 200 kvadratmeter til påbrænding af tagpap.- Med det udvidede gulv- og tagkassetteareal får vi endnu mere plads til håndtering og opbevaring, og det bidrager ligeledes til, at vi kan sende vores leverancer hurtigere afsted. Vi har i samme ombæring forbedret vores brandsikkerhed ved nu at placere påbrændingen af tagpap endnu længere væk fra vores produktion, hvilket mindsker risikoen for brandfare betydeligt, fortæller Tue Vaaben.

Fra håndværker- til produktionsvirksomhed
Roust Træ har det seneste år arbejdet på at implementere et højere grad af flow for at mindske spild af tid og ressourcer i virksomhedens produktionsprocesser, og de nye udvidelser er således også et led i den strategi, forklarer Tue Vaaben:

Vi gennemgår lige nu en proces, hvor Roust udvikler sig fra at være en håndværkervirksomhed til en produktionsvirksomhed. Det betyder, at vores produktionsprocesser og værdikæder er mere forudbestemte, og her rummer Lean et stort potentiale, da det hjælper os med at etablere og finpudse de her processer. Det er den nye læssehal blandt andet et godt eksempel på, siger han.

Ifølge Tue Vaaben er Lean-systemerne ikke kun til glæde for Roust Træ og virksomhedens kunder, men også for miljøet:

Udover at producere træbaserede produkter, som er med til at skåne miljøet i en ellers CO2-tung byggesektor, så arbejder vi hele tiden på at optimere vores interne processer, så de bliver endnu mere miljøvenlige, siger han slutteligt.

Roust Træ har netop holdt rejsegilde i den nye hal, som ifølge planen står klar til ibrugtagelse 1. maj 2022.

For yderligere information kontakt venligst:
• Tue Vaaben, produktionsdirektør, Roust Træ A/S, tlf. 76 77 48 41 og e-mail: tva@roust.dk
• Rikke Henningsen Herrguth, kommunikations- og marketingansvarlig, Nordic Wood Industries,
tlf. 60 38 90 45 og e-mail: rhh@nowi.dk

Cookiedeklaration