Træbranchen kan og skal accelerere, hvis vi vil tage klimaudfordringerne op

Træbyggeri er ikke nogen ny opfindelse. Men udviklingen inden for brugen af træ i byggeriet kan og skal accelerere, hvis vi på nogen måde skal gå forrest i byggebranchen og ikke ende som den branche, der sov i timen og lod klimaet i stikken.

Vores nabolande mod nord bliver ofte fremhævet for at have en lang og stolt tradition for at opføre huse og andre bygninger i træ. Og det ry kan og skal Danmark også have. Vi skal blot stoppe med at se træ og træbyggeri som noget nyt og uprøvet.  

Traditionen med at bygge i træ er måske nok mest synlig i de svenske skove og på de norske fjelde, hvor bjælkehytterne står side om side, men træbyggeri er faktisk ikke lige dumpet ned i vores egen pæredanske baghave her i løbet af de seneste år.

Selvom det er en anelse sværere at få øje på, har vi danskere nemlig også mange års erfaring med at bygge med træ – hvis man altså ser forbi murstenene og kigger bygningerne efter i sømmene. Her finder man både spær, bjælker, vægrammer, dækmoduler, limtræ og gulve i træ. Og inden for de senere år også mere moderne træløsninger som isolering med træfibre og papiruld. Der er således ikke tale om nye, uprøvede løsninger, men derimod gode, solide træløsninger med mange årringe.

Dyrebar dansk viden og stærkt samarbejde

I Danmark har vi altså en rig, men overset, tradition for at bygge indvendige konstruktioner i træ. Overset fordi vi, når vi snakker om træbyggeri i fagmiljøer og medierne, stort set altid fokuserer på billeder af prestigeprojekter med smukke træfacader. Misforstå mig ikke, der er intet i vejen med smukke træfacader – vi skal have mange flere træfacader i fremtiden – men de mange billeder har desværre den slagside, at de ofte stjæler fokus fra de bagvedliggende trækonstruktioner.

Det er en skam, for vi har rigtig meget at vinde ved at lære af vores egne erfaringer med indvendigt træbyggeri. Vi skal bygge videre på den danske tradition i stedet for at tro, at vi altid er nødt til at opfinde alting fra bunden eller hente viden fra udlandet. Vi har et solidt træbygningsfundament. Vi skal bare turde kigge bag facaden og nå ind til byggeriets kerne.

Her gemmer sig nemlig en skattekiste af dyrebar viden. Viden, som vi har brug for, når vi skal bygge bæredygtigt. For vi skal i højere grad basere den grønne omstilling af byggeriet på viden og fakta fremfor følelser – hvis vi reelt skal tage klimaudfordringen op. Her er jeg personligt særligt positiv over for de nye krav til LCA i bygningsreglementet og tiltag som EPD-miljøvaredeklarationer, der lever op til den europæiske standard, fornuftige vidensbaserede skridt på vejen. Og føjer man producenternes og leverandørernes viden til den mere tekniske data, kommer vi endnu længere. Flere skridt i den rigtige retning, men vi kan gøre det endnu bedre og blive endnu mere ambitiøse på byggeriets vegne.

Det kræver blot, at alle aktører arbejder sammen og udveksler viden. At producenterne lærer af ingeniørerne – og omvendt, at ingeniørerne lærer af producenterne. Og ikke mindst, at virksomhederne lærer af hinanden og samarbejder. For eksempel ved at slå sig sammen i foreninger, klynger og koncerner, der ikke spiller med lukkede kort og holder deres værdifulde viden om træ tæt til kroppen, men deler ud til glæde for resten af byggebranchen, samfundet og i sidste ende vores globale klima.

Træbyggeri er en fornyelig ressource

Vi kan og skal blive bedre til at bruge træ i byggeriet og til at sparre med hinanden. Der er et hav af grunde til at konvertere rigtig meget byggeri til træ og træbaserede produkter: Mindre CO2-udledning, høj kvalitet, stærk holdbarhed, hurtigere byggehastighed og et særdeles godt indeklima – for blot at nævne et par stykker. Alt peger i retningen af træ som løsningen på vores tids største udfordring. Den altoverskyggende klimakrise.

Vi udnytter ikke vores ressourcer i tilstrækkelig grad, hvis vi udelukkende fokuserer på de udvendige beklædninger og hurtige, lettilgængelige budskaber om træs bæredygtige egenskaber. Vi skal ind bag beklædningen og dykke ned i alle de nørdede indvendige detaljer. Vi skal have flere closeups af træspærene oppe i tagkonstruktionen, limtræsbjælkerne i loftet og papirulden inde bag væggens træskelet. Så både den private forbruger, de offentlige bygherrer og politikerne bliver bevidste om, at træ kan meget mere end at være en smuk facade eller et quickfix.

Som jeg sagde i starten, er træbyggeri ikke nyt – men det fornyer sig hele tiden. Fra flere hundrede år gamle spær og bjælker i de gamle bondehuse til den nyeste teknologi inden for isolering med træfibre og papir i fremtidens højhuse. Ligesom træ er en fornyelig ressource, der hele tiden vokser og får nye grene og kviste, gør byggeri med træ det samme. Men for at det skal være bæredygtigt, bør det bygges på en solid stamme af viden og erfaring – ydre såvel som indre.

Cookiedeklaration