Trækoncern leverer tilfredsstillende regnskab i et turbulent år

Den træbaserede koncern Nordic Wood Industries har produceret træløsninger som aldrig før i det seneste år. Koncernen har således landet et solidt regnskab på både top- og bundlinje, hvor fremgangen særligt er båret af historisk høj aktivitet i byggebranchen, store opkøb og ikke mindst en stigende efterspørgsel på træ i byggeriet.

Vi bruger mere og mere træ i det danske byggeri. Ifølge en uvildig rapport, udarbejdet af Rambøll i 2021, er anvendelsen af træ i byggeriet det sidste årti steget med godt 25 procent. Og den tendens mærker man tydeligt hos koncernen Nordic Wood Industries, der består af virksomhederne Palsgaard Spær, Lilleheden, Roust Element, Roust Spær, Nviro – CBI Papiruld, Bisco Binder og Skandach Holzindustrie, der alle producerer træbaserede produkter.

Udviklingen er nemlig blandt årsagerne til, at koncernen nu kan offentliggøre et solidt årsregnskab med en omsætning, der lander på 834 millioner kroner. Det giver en toplinjevækst på 77 procent sammenlignet med forrige regnskabsår. En vækst, som bygger på både opkøb af nye virksomheder, en stigende aktivitet i markedet og tilhørende organisk vækst i selskaberne. Samtidig er driftsresultatet steget betydeligt til 90 millioner kroner i 2021, hvilket er skabt igennem opkøb, øget aktivitet, en styrkelse af synergierne i koncernen samt en række interne forbedringer i alle Nordic Wood Industries’ selskaber.

Ser man bredt over historien er træ det mest traditionelle byggemateriale, der er blevet anvendt i verden. Og selvom vi i Danmark de sidste 100 år har haft stor overvægt mod andre byggematerialer, ser vi heldigvis, at det igen får popularitet. Byggeriet efterspørger i høj grad mere træ som følge af den grønne dagsorden, og alene sidste år har efterspørgslen på træbyggeri været historisk. Der er i dag en høj erkendelse af, at træ i byggeriet er et effektivt middel til at reducere klimabelastningen og kan være med til at nedsætte CO2-udledningen i Danmark. Den udvikling har vi tydeligt kunne mærke i vores produktion og dermed også i regnskabet, lyder det fra koncerndirektør i Nordic Wood Industries, Thomas Raunsbæk, som fortsætter:

 – Udover den øgede interesse for træ, var 2021 også et exceptionelt godt år for byggebranchen. Coronakrisen satte virkelig skub i ekstra aktivitet rundt om på de danske byggepladser, og vejrligheden var med os sidste år, hvor vi fik en mild vinter, således byggepladserne holdt momentum. Når det er sagt, har vi bestemt også haft udfordringer det seneste år. Vi har som mange andre skulle håndtere store udsving i materialepriserne og stor usikker i forhold til forsyning og fragt. Vi er derfor meget stolte over at kunne præsentere et tilfredsstillende regnskab på trods af et usikkert marked. Den succes skyldes blandt andet ledelsen i de enkelte virksomheder og ikke mindst medarbejdernes evne til at fastholde momentum og levere en ekstraordinær indsats – alle har været omstillingsparate og gjort deres yderste i et år præget af store udsving.

Investerer massivt for at følge med efterspørgslen

Ifølge Thomas Raunsbæk er klimaforandringerne fortsat en stor drivkraft for øget træbyggeri. Træ har nemlig nogle unikke egenskaber som byggemateriale blandt andet på grund af træets fornybarhed, som er essentielt for fremtidens byggeri. Og for at kunne følge med den stigende efterspørgsel på træbyggeri, har koncernen investeret massivt igennem hele 2021:

Hos Nordic Wood Industries ønsker vi at samle gode og stærke aktører inden for træbranchen og præfabrikation, og derfor er investeringer samt opkøb en stor del af vores strategi, så vi kan skabe brede og dybe kompetencer indenfor træbyggeri. For at forberede os på fremtiden og ikke mindst optimere vores nuværende processer, har vi derfor investeret massivt i løbet af 2021 i alt fra nye fabrikker, større faciliteter til den nyeste robotteknologi. Derudover har vi blandt andet arbejdet med en klar Lean-strategi og haft stor succes med det i virksomhederne, hvor der er blevet skabt et godt flow og en positiv gevinst for omkostningerne såvel som øget trivsel på vores arbejdspladser. Vi skal kunne imødekomme efterspørgslen på træ og træbaserede produkter, og det betyder også, at vi er nødt til at investere, forklarer Thomas Raunsbæk.

Nordic Wood Industries har i perioden blandt andet opkøbt isoleringsvirksomhederne CBI Papiruld og Isonem samt trævirksomheden Roust Træ, der blev opkøbt i efteråret 2020, hvilket har haft positiv indvirkning på regnskabet. Men også på produktfronten har organisationen investereret i at udvikle nye træløsninger, der skal gøre træbyggeri endnu mere attraktivt:

– Vi har det seneste år udviklet markant i træløsninger, herunder en færdig tagmodulsløsning, som gør, at taget kan lukkes i løbet af få timer, hvilket sikrer en kortere byggeproces og et bedre indeklima i huset. Vi mærker en betydelig interesse for endnu mere præfabrikation, hvor byggeprojekterne flytter ind på fabrikkerne, så der kan arbejdes under gode arbejdsforhold, og hvor vejret ikke spiller en rolle – og det er tagmodulerne et godt eksempel på. Derfor kommer vi også til at fokusere yderligere på denne del i det nye år.

Fremtidens byggeri er bæredygtigt

Den høje aktivitet i markedet er fortsat ind i årets første måneder, og det samme er udviklingen internt i Nordic Wood Industries. Det får koncernen til at se positivt på fremtiden, men samtidig forventer man også, at den nuværende verdenssituation vil skabe en vis usikkerhed.

2021 har været et turbulent år med coronakrise og vanskelige leveringsvilkår, og set i lyset af den nuværende usikkerhed i verden, ser vi som alle andre ind i et år med en del usikkerhed, hvor de meget svingende priser og leveringsvilkår muligvis fortsætter. Men vi er heldigvis godt rustet i vores virksomheder, som efterhånden er vant til store forandringer, bevarer roen og sikrer, at kunderne får den bedst mulige oplevelse. Vi har en klar strategi for, hvor vi gerne vil hen – og vi har allerede arbejdet intensivt på flere tiltag for at komme dertil. Bæredygtighed i byggebranchen og træbyggeri er kommet for at blive, og vi har mange spændende projekter at se frem til i 2022 – derfor har vi også været nødt til at mande kraftigt op, hvilket vil afspejle sig i regnskabet for 2022, lyder det afsluttende fra Thomas Raunsbæk.

Nordic Wood Industries, der har base i Hampen i Midtjylland, går således ind i 2022 med positive forventninger til det kommende år, hvor der fortsat vil være stor volumen og efterspørgsel på træ og træbaserede produkter.

For yderligere information kontakt venligst:

  • Rikke Henningsen Herrguth, kommunikations- og marketingansvarlig, Nordic Wood Industries, tlf. 60 38 90 45 og e-mail: rhh@nowi.dk

Cookiedeklaration