Nordic Wood Industries styrker og fremtidssikrer bestyrelsen med nyt medlem

For at understøtte koncernens ambitiøse vækststrategi udpeger Nordic Wood Industries et nyt bestyrelsesmedlem, Dorte Krogh, der skal bidrage med nye, stærke kompetencer inden for opkøb, kulturtransformation og branding.

Den 1. december 2022 indtræder Dorte Krogh, som blandt andet har været medinitiativtager og bestyrelsesformand i Bestyrelseskvinder på Sjælland og Øerne samt ejerleder gennem 20 år, i bestyrelsen hos trækoncernen Nordic Wood Industries. Her skal hun med sin mangeårige erfaring med ledelse og bestyrelsesarbejde være med til at sikre koncernens strategi om betydelig vækst.

Vi har et mål om at vækste betydeligt i løbet af de kommende år, og derfor får vi brug for erfaring, der kan understøtte den fremtidige vækst. Her er Dorte en rigtig spændende profil og et godt match til koncernen, da hun kommer med ny viden og kompetencer inden for kulturtransformation, værdiskabelse og netværksdannelse, som vi ikke selv har, lyder det fra bestyrelsesformand i Nordic Wood Industries, Asbjørn Berge, som uddyber:

På den måde supplerer Dorte os godt og kan med sit store drive være med til at sikre den røde tråd i væksten og opkøbene, så vi styrker det tværgående samarbejde og fortsat bliver ved med at være én samlet koncern med en stærk fælles retning og et entydigt fokus på bæredygtigt byggeri i træ.

Spot på træbyggeriets muligheder

Udover stærke evner inden for kulturforandring og netværk kommer Dorte, der oprindeligt er uddannet grafisk designer, desuden med strategiske kompetencer inden for design og branding, som hun har oparbejdet igennem 20 år som ejerleder af en designvirksomhed.

Vi har en vision om at være kompetencecenter for bæredygtigt byggeri, og her skal Dorte hjælpe med at gøre hele positioneringen og brandingen endnu mere skarp. Vi vil gerne sætte fokus på træets mange anvendelsesmuligheder og de mange fordele ved at bygge i træ, og her er Dorte kvinden, der virkelig kan sætte spot på, siger Holger C. Hansen, der er bestyrelsesmedlem og business development director i Nordic Wood Industries.

Dorte, der har arbejdet med design og branding for nogle af landets største virksomheder, ser frem til at tage fat på bestyrelsesarbejdet hos Nordic Wood Industries:

Nordic Wood Industries er en vildt spændende koncern, der har nogle gode og sunde kerneværdier i form af bæredygtighed, innovation og diversitet – værdier, som jeg deler fuldt ud. Jeg glæder mig derfor til at blive en del af bestyrelsen og begynde arbejdet med at sikre værdierne, kulturen og sammenhængskraften på tværs af koncernens virksomheder. Jeg ser desuden frem til sammen med selskabets ledelse at sætte yderligere spot på træbyggeriets mange muligheder, siger Dorte Krogh.

Udover karrieren som selvstændig ejerleder har Dorte de seneste ti år haft flere poster i bestyrelser, advisory boards og netværk. Hun har desuden været initiativtager til brancheforeningen for designvirksomheder i Danmark, Design denmark, og været bestyrelsesformand for og haft en signifikant rolle i etableringen af Bestyrelseskvinder på Sjælland og Øerne.

Cookiedeklaration